SHOP
1 / 6
1 / 6
Comme des Garcons

Comme des Garcons

Commes des Garcons,法語為“像男生”的意思,是由川久保玲所領導的日本品牌。在1994年他們發表[AJ2] 了首款香水“Commes des Garcons”,用非傳統方式開發出現代化且引人注目的香味,成為該系列產品的指標。

comme-des-garcons-parfum.com